"DET ÄR VIKTIGT VAD MAN LÄR SIG, MEN ÄNNU VIKTIGARE AV VEM"

Lao Tsi

Jurij Lederman

Att utförligt beskriva jaget är lika svårt som att med ord fånga känslorna. Så låt mig istället berätta lite om de olika roller jag hittills agerat i mitt liv:

Barnet Jurij Lederman föddes långt borta i Ryssland, i västra Sibirien. Gick i skolan i det Sovjetiska kommunistiska helvetet och längtade efter friheten.

Den trefaldiga flyktingen Jurij Lederman flydde från Ryssland till Ukraina, från Ukraina till Polen och från Polen till Sverige. Varje gång ett nytt land, ett nytt språk, nya skolor och nya roller i det nya livet.

Idag agerar jag i roller som människa, far till 6 pojkar, teaterchef, coach, träningsfantast och världsmedborgare.

Konstnärlig ledare för Teater Studio Lederman.

Jurij Lederman är regissör, skådespelare, teaterchef och pedagog som erbjuder företag, institutioner och organisationer en unik form av praktisk utbildning i konsten att leda och bilda ensemble, utveckla samspel och höja den kreativa nivån i gruppen. Målet är att förbättra och utveckla deltagarnas förmåga att organisera och inspirera människor inom företag och institutioner. Han hjälper företag, dess ledare och medarbetare att förädla förmågan till mänskliga relationer och kommunikation.

CV

Utbildning: Teaterhögskolan i Warszawa, seminarier och kurser: Konstnärliga Teatern i Moskva , London och New York.

Regiarbeten: Ett 70-tal uppsättningar på bla Stadsteatern i Stockholm, Riksteatern, Länsteatrarna i Örebro, Göteborg, Borås och Uppsala. Bland titlarna utmärks följande pjäser: ”Elefantmannen”, Måsen” och ”Ivanov” av Tjechov ”Tartuffe” av Moliere ”Othello” av Shakespeare ”Moliériana” av Bulgakov ”Processen mot Gud” av Wiesel ”Fursten” av Machiavelli ”Mozart v/s Salieri” ”Kappan” efter Gogol.

Pedagogiskt arbete:
Bildar 1975 den berömda Teaterverkstaden vid Folkuniversitetet i Stockholm.

1978 till 1990 lektor i scenframställning vid Opera- och Teaterhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Stockholm.
1989 bildar TeaterStudio Lederman där många av dagens framstående skådespelare och regissörer har fått sin utbildning. Studions utbildningsprogram baseras till stora delar på Stanislavskijs, Tjechovs, Vachtangovs och Alschitz teaterteorier och praktik.

1993 bildar Art of Leadership AB – där man erbjuder företag, institutioner och organisationer en unik form av praktisk utbildning i konsten att leda, bilda ensemble, utveckla samspel och höja den kreativa nivån i gruppen.