Patricia Kempff

Chef för samhällsrelationer, Public Affairs, Swedbank

”Jurij Lederman utsätter dig för kollision och är din airbag! Vi fokuserade på scenframställning och arbetet med honom innebär ett tänja på sina mentala och kroppsliga gränser. Effekten blir kännbar.”

Gunilla Arhén

VD, Ruter Dam

”…Ledarskapskurs med Jurij Lederman är en av seminariepunkterna på chefs- och mentorutvecklingsprogram. Hos honom får vi möta våra beteenden i en teatral spegel.
– Av det vi uppfattar i kommunikation är kanske bara tio procent ord, resten är visuella och känslomässiga intryck. Kroppsspråket säger mycket, men vi är inte vana att tolka det…”
För Gunilla Arhén själv har detta gett mod att lita mer till sin intuition, eller kalla det outtalade budskap, än hon vågade tidigare.

Alexey Andreev

Education Program Manager at Autodesk / Russia

It was a great pleasure to participate at Jury management training in his theater: he is a great theater director, excellent trainer and impressive actor at once. His examples are brilliant and unforgettable. He really gives quite different point of view to leadership, team work and us as leaders. I would recommend everyone who want to be great leader to attend Jury master classes. It is really worth!..”

Alexey var deltagare i en utbildning för The Young Leadersip in The East i samarbete med Svenska Institutet

Johan Smedman

Swedbank Regionchef

Det var värdefullt och jag kände mig privilegierad.
Jag uppskattade ”teoripasset” med med statusspelet/jaget och rummet.
Att mina dagar är ett spel och att jag klär mig i olika roller, var nog ganska klart för mig, men hur jag kan nyttja balansen mellan jaget och rummet var nytt för mig, åtminstone formulerat, och jag tror det är viktigt att vara formulerad teoretiskt för att kunna förstå hur jag skall kunna nyttja spelet bättre.
Jag uppskattade också ”workout” passet. Det vill jag ha mer av. Då hände det saker med mig, insikter, tankar och reflektioner. Inspirerande och engagerande.

Thomas Backteman

Dåvarande Informationsdirektör SWEDBANK

Jurij har en unik förmåga att kombinera scenkonst med ledarskap. Med sina erfarenheter av vad som fungerar och inte har han bidragit till att lyfta både Swedbanks lednings förmåga att kommunicera i det stora och lilla rummet och vår samsyn kring hur vårt ledarskap och våra värderingar skall fungera i relation till andra.

Att han sedan mycket handgripligt har påverkat de ledande företrädarnas förmåga att kommunicera på scen, individuellt och gemensamt, har också gett hela ledningen ett kollektivt självförtroende i att sprida budskapet om vad vi har velat åstadkomma, både internt och externt.

Ingrid Nordmark

CEO, SICS

”Jag var ansvarig för att utveckla 4G på Ericsson och byggde upp organisationen från start. För mig var det viktigt att skapa en kultur där vi ville hjälpa varandra och lyckas med det att bli först i världen med 4G. Jurij var en viktig del i det genom att få oss att tänka utifrån nya perspektiv och ifrågasätta självklara sanningar.

Att komma till teaterstudion och tillsammans med hela ledningsgruppen göra övningar, gav oss nya verktyg att bygga upp organisationen.
Vi fick massor av positiv energi att gå vidare på.”

Ingrid Nordmark
Dåvarande chef för Ericsson 4G projekt

Svante Lindqvist

Fd chef för Nobelmuseet, nuvarande Riksmarskalk

”- Jurij har öppnat en ny värld för mig.
– Hos honom har jag fått tänka igenom vad jag gör.
– Insikten är väldigt kroppslig. Det är en taktil, emotionell upplevelse. Det handlar om relationen mellan dig och rummet.”

Snježana Spajić

DIAVERUM AB

”Och – allt handlar om teamdynamik: Jurij visar en gång för alla att ingen handling är utan konsekvens för andra. Varje handling, eller frånvaro av handling, är ledarskap. Han visar ledare hur de kan bli känsligare för dynamiken mellan dem själva och andra. De lär sig att se mer vad som händer MELLAN teammedlemmarna, istället för att bara analysera sina egna handlingar och enskilda medarbetare. Effekten blir att chefer flyttar sitt fokus från sitt eget ego till systemet inom vilket de verkar – fokus ligger på interaktion mellan teammedlemmarna och medvetenhet om den påverkan ens egna handlingar har på andra.”