Att tänka på kring visionen

Samhället har sina spelregler som handlar om mänskliga värden, det strävar efter jämlik fördelning, harmoni och utveckling. Vi kan inte förvänta oss att marknaden ska formulera de etiska värdena åt oss. Marknaden har sina egna spelregler som går ut på att vinna marknadsandelar, och framtiden sträcker sig ofta bara fram till nästa kvartalsrapport.

Är framtiden bara nästa kvartalsrapport?

Med detta kortsiktiga tänkesätt blir livet absurt nog oändligt och möjligt att uppskjuta till morgondagen. Marknaden i sig saknar etik. Marknaden är ett verktyg i rörelse, som ett tåg som färdas från en punkt till en annan, från säljaren till köparen och tillbaka. Det är vi själva som måste formulera etiken för marknaden. Ett välfungerande lands ledarskap ska få dessa två partner, marknaden och samhället, att fungera tillsammans och inte motarbeta varandra. För det krävs en bro och den bron heter kultur.

Det krävs en bro och den bron heter kultur

Men då får inte kulturen vara en fritidssysselsättning, det är inte heller ett rött hus med vita knutar. Med kultur menar jag det utrymme där interaktioner människor emellan pågår: arbetsmiljön, den intellektuella miljön, klassrumsmiljön, den konstnärliga miljön, företagsmiljön. Resultatet av interaktioner oss människor emellan kan vi kalla kultur.

Kultur är baserad på etiska värderingar. När de etiska värderingarna saknar formulering tappar kulturen sin riktning och mening. Då tar vi kortsiktiga lån av vårt eget liv utan att tänka på de långtgående konsekvenserna i framtiden. Ett kortsiktigt mål kräver ingen etik.

Långsiktighet kräver av oss att vi formulerar en vision om vad det är vi vill av framtiden.

Vilken roll vi människor ska ha. Och framför allt varför. Hur många av oss har formulerat för oss själva varför vi över huvud taget lever? En långsiktig vision kräver en formulerad och väl genomtänkt etik, med tydligt uttalade etiska spelregler för samspelet oss människor emellan. Utan en långsiktig vision ser vi ingen koppling mellan våra egna handlingar och effekten på människor och världen omkring oss.

En vision är en berättelse.

Den berättar om människans förmåga att nå det omöjliga. En vision är en rörelse i nuet mot framtiden. Rörelsen tar sin kraft ur etiken. En vision är en lagbunden process av rörelse för att nå maximum av energi.

En vision är en trosförklaring.

När vi har förmulerat en vision är nästa fråga: – Vad är jag beredd att offra för att nå dit?
När vi har svarat på frågan, då kan tron på visionen gro.

Tron lyfter berg.

Hur jag reparerade och förnyade en organisation i kris

Vår egen kropp är en fenomenalt organiserad struktur av självständiga beståndsdelar. Dessa delar, enheter i organisationen, kommunicerar och samspelar med varandra. Avsikten för en organisation är att överleva och expandera. När en organisation börjar må uselt beror det framför allt på en dålig kommunikation mellan beståndsdelarna. Detta är historien om hur jag förändrade min egen organisation – mig själv.

Läs mer

Vad kan vi lära oss av barnens lek?

Varför leker barn? När jag ställer den frågan till de vuxna deltagarna på mina ledarskapsutbildningar, får jag oftast till svar: – De vill ha roligt! När jag frågar barn som leker säger de: – För det är kul! Roligt! Och visst har båda rätt. Att leka kan vara roligt, spännande, kul, lärorikt. Frågan bör kanske ställas: VAD är det i leken, som gör att det blir ”roligt”?

Läs mer